• جهت ِ اطلاع •

مدیریت ِ فن‌آوری ِ اطلاعات: ۹۷
مدیریت ِ صنعتی: ۶۲
مهندسی ِ صنایع ـــ سیستم‌های ِ اقتصادی-اجتماعی: ۱۱۵

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٢٧ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
تگ‌ها: زندگی