• رَستن •

داشتم به کلمه‌ی ِ «رستگاری» فکر می‌کردم. جالبه که از «رَستن» به معنای ِ «رها شدن» ريشه می‌گيره... رهايی

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
تگ‌ها: