• تکه، تکه •

بنفش
        آبی
             سبز
این تکه از قلبت که به من دادی پر از رنگ‌های ِ رنگین‌کمان است.
قرمز
     این تکه از قلبم خون گریه می‌کند.
زرد
    زرد
        زرد
این تکه از قلبم شعله‌ور است.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٤٥ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
تگ‌ها: عشق، شعر، درد