• صحبت از بایزید شد •

و گفت: «پنداشتم که من او را دوست می‌دارم، چون نگه کردم دوستی ِ او مرا سابق بود.»

— تذکرة الأولیا، عطار ِ نیشابوری

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ‌ها: عشق، ادبیات، عرفان