• دعا •

وقتی می‌خوام دعا کنم، برای ِ خودم يا کس ِ ديگه، جرأت نمی‌کنم رسيدن به چيز ِ خاصی رو از خدا بخوام. تنها چيزی که ازش می‌خوام، اينه که «نور»ش رو شامل ِ حال‌مون کنه. تا بتونيم حقيقت رو فراتر از ظواهر ببينيم، ترديدهامون رو کنار بذاريم و راهی رو که به‌اش اطمينان قلبی پيدا کرديم طی کنيم.

  
ایمان، ساعت ِ ٢:۱٢ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
تگ‌ها: