• ما زنده‌ايم •

آقای ِ جنتی!

از شش نفری که بنا به نظر ِ شورای ِ تحت ِ رياست ِ شما، شايسته‌ی ِ مقام ِ رياست‌جمهوری هستند، چهار نفر (احمدی‌نژاد، رضايی، قالی‌باف و لاريجانی) سردار ِ سابق ِ سپاه‌اند، و دو نفر ِ ديگر (رفسنجانی و کروبی) شيخ ِ حوزه. از طرف ِ ديگر دو دکتر ِ دانش‌گاه (معين و يزدی) چهره‌های ِ شاخصی هستند که فاقد ِ صلاحيت دانسته شده‌اند. از نظر ِ شما سپاهيانی که سر و کارشان با تفنگ و فشنگ است، و حوزويانی که سر و کارشان با احکام ِ نجاسات است، شايستگی ِ بيش‌تری دارند از دانش‌گاهيانی که با علم و دانش سر و کار دارند. اما من نگاه ِ متفاوتی به اين موضوع دارم. از ديد ِ من، اين نظام ِ جمهوری ِ اسلامی است که لياقت ِ برخورداری از يک رئيس‌جمهور ِ دانا را ندارد. در حکومتی که امثال ِ شما مصدر ِ تصميمات‌اش باشند، جز اين نيست که نادان‌ترين‌ها، ارج‌مندترين‌ها هستند. البته ما يک تشکر هم به شما بده‌کاريم. واقعاً ملتی را از تشويش و نگرانی بيرون آورديد. خيلی از ما دودل بوديم که رأی بدهيم يا ندهيم، نمی‌دانستيم اين نظام بالاخره اصلاح‌پذير هست يا نه. دوستان ِ شما تير ِ خلاص را بر جسد ِ بی‌جان ِ اين حکومت ِ نامشروع رها کردند.

آقای ِ جنتی!

تمام ِ هم و غم ِ اين حکومت کشتن ِ چراغ ِ اميد در دل جوانان ِ اين سرزمين است. اما ما به شما می‌گوييم: ”نه!“ اين‌جا ديگر ولايت ِ مطلقه‌تان کارساز نيست. با حکم ِ حکومتی هم نمی‌شود جلوی ِ نگاه ِ ما را به آينده‌ای روشن گرفت. شما و ياران‌تان حقيرتر از آنيد که طلوع ِ خورشيد در افق ِ دوردست را سايه کنيد. ما تسليم نمی‌شويم چون می‌دانيم.

کافی‌ست نگاهی به سرنوشت ِ صدام حسين در هم‌سايه‌ی ِ غربی‌مان بيندازيد. او هم مانند ِ شماها هرگز فکرش را نمی‌کرد. هفته‌ی ِ گذشته، تصاويری منتشر شد که او را در حال ِ شستن ِ لباس‌های ِ زندان در وضعيت ِ نيمه‌عريان نشان می‌داد. بترسيد از عاقبت ِ تحقير، که هر ثانيه‌ی ِ حضورتان در آن مقام، تحقير ِ شعور ِ يک ملت است.

Do you really think we'll ever stop
Lookin' for a brighter day
While it looks today like you're on top
It could never stay that way

(One of These Days, Santana)

  
ایمان، ساعت ِ ٢:٥۳ ‎ق.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
تگ‌ها: