• قدرت در دست ِ کندذهن‌ها •

اعتراض به نقض ِ حقوق ِ زنان امری انسانی‌ست، نه زنانه. پليس‌هايی که امروز من را از اين تجمع اخراج کردند، موضوع ِ به اين سادگی را درک نمی‌کردند.

نکته: چی می‌گی بابا؟! وزير و وکيل ِ مملکت ول‌معطل‌اند، پليس که...

  
ایمان، ساعت ِ ٢:٢٩ ‎ق.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
تگ‌ها: