• من از يادت نمی‌کاهم... •

نگو که به يادت نيستم نازنين. ياد ِ تو قند ِ نامکرر در دهان ِ من است. هر لحظه‌ای که تصوير ِ صورت‌ات در ذهن‌ام نقش می‌بندد، لبخند بر لبان‌ام می‌نشيند. حتا فکر به اين که من چون‌تويی دارم، روح‌ام را شاداب می‌کند.

مرا ببخش اگر نمی‌دانم چه بگويم، اگر نمی‌دانم چه کنم. اما نه، هرگز از ياد ِ تو نکاسته‌ام.

  
ایمان، ساعت ِ ٤:۱۳ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
تگ‌ها: