• نشد •

دوست دارم چيزی بنويسم اين‌جا... ولی نمی‌شه.

  
ایمان، ساعت ِ ٦:۱٠ ‎ب.ظ.، روز ِ یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
تگ‌ها: