• ببينيم چی می‌شه! •

بدم می‌آد از آدم‌هايی که هيچ کاری نمی‌کنند و می‌ايستند نگاه می‌کنند تا ببينند چی می‌شه. حيوانات هم اين‌جور منفعل نيستند! البته واقعيت اينه که از «آدم‌ها» بدم نمی‌آد، از اين «رفتار» بدم می‌آد.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
تگ‌ها: