• تنفر زهدان ِ ستم است •

دوست دارم اين نوشته‌ی ِ زيبا از مرد ِ مصلوب رو عيناً اين‌جا بيارم:

انهدام

ستم بر ستم می‌سایند و هر سایشی خطی بر نشان‌های ِ سقوط‌شان
صفحه رنگین است از سیاهی و سرخی
دیدگان و روزگار، دیدگان و خون
تنفر زهدان ِ ستم است، تنفر زهدان ِ جهل و فاجعه
مرد ِ مصلوب را در پشت ِ چشمانت حک کن
ببخش ولی فراموش نکن
آرش و ضحاک را در چشمانت و سرودت بر لب و کتابت در دست
تا مبادا فرزند ِ پدرمان دوباره
میخ و دست...

  
ایمان، ساعت ِ ٢:٥٧ ‎ق.ظ.، روز ِ پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
تگ‌ها: