• بيش از يک ماه از اعتصاب ِ غذای ِ اکبر گنجی می‌گذرد •

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد
يک نفر در آب دارد می‌سپارد جان
(نيما يوشيج)

(عکس از سايت ايرانيان)

  
ایمان، ساعت ِ ۳:٢٧ ‎ق.ظ.، روز ِ پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
تگ‌ها: