• مسيح ِ مصلوب •

تنها
خسته
آبروی ِ زمين...
تو رهاترينی!

زنجيرسازان را در بند کردی و
حکمت ِ سجده بر آدم را به ابليس آموختی.
گناه ِ وادادگی ِ ما را
    ـــ ای مسيح ِ مصلوب! ـــ
يک‌تنه تاوان پس دادی.

تنهامان مگذار،
تو را به قلمت قسم،
بمان!

(طرح از نيک‌آهنگ کوثر)

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٥۸ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ٢٤ تیر ۱۳۸٤
تگ‌ها: