• «انسان زاده شدن تجسد ِ وظيفه بود» •

نامت را نمی‌دانم، اما...
می‌بينی چه می‌گويم دختر؟ «آزاده» و «رها» باش، و هرگز «آرزو»ها و «رؤيا»هايت را فراموش نکن.

به زندگی خوش آمدی!

  
ایمان، ساعت ِ ٢:۱٦ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٤
تگ‌ها: