• مزخرف •

ديروز رفته بودم هرچی مزخرف تو وجودم هست خالی کنم تو کاسه‌ی ِ توالت. آخه به‌ام گفته بودی آدم ِ مزخرفی شدم. ولی هر کاری کردم فايده نداشت. شايد بايد خودم رو همون‌جا جا می‌ذاشتم، نمی‌دونم. راستی چند روز ِ پيش يکی ازم پرسيد «چه کار ِ مفيدی تو زندگی‌ات انجام دادی؟» خواستم به‌اش بگم که يه بار عاشق ِ يه فرشته شدم. اما يادم افتاد که نه من عاشق بودم نه تو فرشته.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
تگ‌ها: