• شير ِ پنجشير •

ديروز سال‌گرد ِ ترور ِ احمد شاه مسعود بود. چهار سال پيش که خبر ِ ترورش رو شنيدم، گريه‌م گرفت. مسعود از اون کسايی بود که به جرم ِ انسان بودن کشته می‌شن. امثال ِ اين آدم تو زمونه‌ی ِ ما زياد نيست.

  
ایمان، ساعت ِ ۸:٥٤ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها: