• جهان‌ها، چشم‌ها، انسان‌ها، پنجره‌ها •

روبه‌روی ِ اين پنجره
پنجره‌ای‌ست،
پشت ِ آن
انسانی مثل ِ من،
صاحب ِ چشمانی
که چشمان ِ من دوست می‌دارند.
تلاقی ِ نگاه‌ها
تولد ِ دو جهان است،
جهانی برای ِ من
و جهانی برای ِ او که آن‌جاست،
جهان ِ من در چشم ِ او
و جهان ِ او در دل ِ من.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ.، روز ِ دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها: