• مجهولات •

بعضی وقت‌ها جالبه که آدم به اين سؤال فکر کنه: آيا وقتی من دارم به کسی فکر می‌کنم، اون شخص هم داره به من فکر می‌کنه؟ رابطه‌ی ِ ذهنی هميشه برای ِ من عجيب و مورد ِ توجه بوده.
اين روزها مغزم پر از تشويش و تصاوير ِ مختلفه. هدف از عشق و معنی ِ اون برام يه سؤال ِ لاينحله.
چيزهايی هست که نمی‌شه ناديده گرفت‌شون، چيزهايی که اوضاع رو عوض می‌کنن، شرايط ِ جديدی به وجود می‌آرن.
می‌دونم به يه چيزی احتياج دارم، ولی دقيقاً نمی‌دونم چی...
مجهولات احاطه‌ام کردن.

I'm feeling weak now ... But I can't show my weakness
(Keep Talking, Pink Floyd)

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳
تگ‌ها: