• شرب ِ مدام* •

معمولاً آدم‌هايی که به دفعات ِ متعدد عاشق می‌شن، مورد ِ تمسخر قرار می‌گيرن. چون با بقيه فرق دارن. اما واقعاً با بقيه فرق دارن؟ يعنی بقيه فقط يه بار عاشق می‌شن و بعد همه چی رديف می‌شه؟ فکر نمی‌کنم! به نظر می‌رسه فرق ِ اين آدم‌ها با بقيه اينه که وقتی عاشق می‌شن، علاقه‌شون رو نشون می‌دن؛ در حالی که
ساير ِ آدم‌ها سعی می‌کنن برای جلوگيری از سرزنش ِ ديگران، علاقه رو نشون ندن. اين‌ها می‌خوان خودشون باشن، بقيه سعی می‌کنن آدم‌های ِ خوب و موجهی باشن.

* وام‌گرفته از خواجه‌ی ِ شيراز

  
ایمان، ساعت ِ ٧:۱۱ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
تگ‌ها: