برف از پنجره‌ی ِ اتاق ِ من

تکميل: اين عکس ِ آرش، فرق ِ من ِ چرمنگ رو با يه عکاس ِ حرفه‌ای نشون می‌ده! واقعاً استادانه‌ست.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مرد مصلوب

شردمنده ولی کدوم عکس ؟؟؟ من که عکسی نمیبینم

amir

اين فرق محيط اطراف توی ... رو با محيط اطراف يک عکاس حرفه ای نشون ميده !!! - راستی من فکر می کردم چلمنگ نه چرمنگ !

amir

راستی چه قدر عکاسی فاز ميده . هم ديدن عکس ها در آينده آدم رو ياد گذشته می اندازه هم بعضی از عکس ها واقعا قشنگ هستند طوری که هر چقدر نگاه کنی از ديدنشون خسته نمی شی . ياد اون عکاسه افتادم که يک سال بعد از اينکه به عکاسی در افريقا پرداخت خود کشی کرد . ماجرا شو می دونی که ... دلم می خواهد نقطه پايان زندگيم يه چيزی مثل اون باشه ... چند روز پيش داشتيم با چند نفر حرف می زديم يکی پرسيد چه موقعی می تونی مطمئن باشی که آدم کاملی هستی ؟ کاملا بدون فکر قبلی ( ۲ سال از آخرین باری که به عکاسه فکر کردم گذشته بود ) ماجرای عکاس رو تعريف کردم و گفتم من هم روزی که خودکشی کنم می تونم مطمئن باشم که آدم کاملی شدم ! از چی پريدم به چی ! دارم هذيان می گم نه ؟‌ حيف که کلمات ظرفيت جادادن معانی رو توی خودشون ندارند ...