عاشقانه

شب از نيمه گذشت
و هيچ چراغی
    در اين تالار ِ خاموش
روشن نماند.
برای ِ يازدهمين بار
ساعت ِ شنی را واژگون می‌کنم.
شن ِ روان
از ميان ِ انگشتان‌ام
به زمين می‌ريزد.
انتظار
    انتظار
        انتظار
و اينک زمان
که از کف می‌رود.

و کتاب‌های ِ شعر
    که امروزم را پر کردند
    ـــ و شايد فرداهای ِ ديگر را هم ـــ
از نرودا و پاز
تا شاملو و حکمت؛
همگی
از يک نگاه ِ گيرای ِ تو
بيش نمی‌ارزند.

نور ِ اميد
در ساعت ِ دو و سی دقيقه‌ی بامداد.
و ياد ِ پرواز ِ رؤياهامان
با دو بال ِ سبُک
در آن ساعات ِ بامدادی ِ بی‌انتها.
بيداری
    بيداری
        بيداری.

نيستی نازنين.
عاشقانه‌هايم را
    به دست ِ باد ِ غرب می‌سپارم
تا در طلوع ِ سال ِ نو
ـــ آن‌دم که درخت زنده شود ـــ
نام‌ام را در يادت زنده کند.

◊ اون چيزی که در ابتدای ِ اين وب‌لاگ نوشتم ديگه لزوماً رعايت نمی‌شه.

/ 3 نظر / 3 بازدید
پانته آ

دعا همان امید است امید همان عشق است عشق همان خداست ،و خدا شاید ...همان دعا ...سال نو مبارک

سارا

ايمان هرکاری کردم نتونستم باهات تماس بگيرم موبايلم هم از فردا ديگه نخواهم داشت مواظب خودت باش به نظر من انتخابت عاليه و ارزش اين همه انتظار رو داره سر تحويل برای منم دعا کن

amir

از تمام شعرهايی که نوشته بودی قشنگ تر بود . خيلی قشنگتر ! می گن آدم وقتی عاشق می شه احساساتش زیباتر می شن و وقتی که در عشق ملامت می کشه خودش زيباتر ميشه ...