بدون ِ شرح

آیة‌الله اکبر: متاسفانه در دو سه سال گذشته نه تنها جلو نرفتیم، بلکه در مقاطعی هم عقب‌گرد کردیم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
گاو مشتی حسن

من: در 3 سال گذشته ما یک بند به عقب حرکت کردیم. در مقاطعی این روند متوقف میشد و ما در جا میزدیم!