من از يادت نمی‌کاهم...

نگو که به يادت نيستم نازنين. ياد ِ تو قند ِ نامکرر در دهان ِ من است. هر لحظه‌ای که تصوير ِ صورت‌ات در ذهن‌ام نقش می‌بندد، لبخند بر لبان‌ام می‌نشيند. حتا فکر به اين که من چون‌تويی دارم، روح‌ام را شاداب می‌کند.

مرا ببخش اگر نمی‌دانم چه بگويم، اگر نمی‌دانم چه کنم. اما نه، هرگز از ياد ِ تو نکاسته‌ام.

/ 2 نظر / 3 بازدید
nevise

There is a song, Can u here it ..When it comes with wind??

amir

در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوهی دام گرم ياد آوری يا نه من از يادت نمی کاهم