اميد

من هم هرگز نخواستم...

اما نازنين اگه قرار بود همه چيز همون‌جور باشه که ما می‌خوايم، که ديگه اسم ِ اين‌جا «بهشت» بود، نه «دنيا». خيلی چيزها اصلاً اون‌جوری که من می‌خواستم نشد. خيلی از آرزوها بر باد رفت. اما «اميد» هنوز هست. برای ِ همينه که من هنوز نفس می‌کشم. اميد، اميد، اميد...

/ 2 نظر / 3 بازدید
amir

يک رويای ژرف و رنگين ُ چيزی که در جنين حافظه محفوظ است ُ چيزی که هر گز نمی توانی از من بگيری ُ در هيچ زمانی و در هيچ مکانی و تا چيزکی خط خورده باقی است برای تو نيز عذاب و رنج بسيار است . (‌تورو نگفتما ! مال نادر ابراهيمی يه بار برات فرستادمش )‌

amir

چند تا چيز خوشگل : زندگی ساده تر از شستن يک بشقاب است ! / زندگی سيبی است ... گاز بايد زد با پوست / زندگی يافتن روزنه در تاريکی است ... زندگی به همين باريکی ... به همين نزديکی است