هه!

دارم فکر می‌کنم کاش تقلب در همون حد ِ انتخابات ِ پارسال می‌بود! فعلاً فقط همین رو از
جناب ِ امیرحسین آزاد نقل می‌کنم:

آیا حداد؟ آیا نفر ِ اول؟ آیا مرتضا آقاتهرانی؟ آیا رئیس ِ مجلس؟
آیا باهنر؟ آیا اسدالله بادامچیان؟
از همه بالاتر... آیا روح‌الله حسینیان؟
آیا مجید انصاری؟ آیا ۳۱؟ آیا اتفاق؟ آیا ما همه نفهم؟
آیا مجلس؟ آیا مخلص؟ آیا دولت؟ آیا محمود؟
آیا عزیز؟ آیا همراه نشدی؟ آیا خاتمی؟ آیا خاک؟ آیا بر فرق؟ آیا مملکت؟
آیا بر باد شدیم؟ آیا از خاک بر آمدیم؟
آیا چرا؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
احمد

ولش كن بابا، حرص نخور.