سهند

◊ مثل ِ خيلی چيزهای ِ ديگر که پاک می‌شوند، يا لااقل به نظر می‌رسد که پاک می‌شوند، اين نوشته هم پاک شد. اگر باعث ِ دل‌گيری ِ کسی شدم، عذر می‌خواهم... من هميشه عذر می‌خواهم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
shabnam

وقتی كه شب پرده‌ای می شود بر نسيم و كنار می‌رود وقتی كه يك تنهايی هزارساله در من حلول می كند وقتی كه ديواری نيست ميان من و تو از همين راه دور وقتی كه در يك لحظه رعدی در دل هر دومان می‌زند و بارانی در دل يكيمان كافيست تا هر دو خيس شويم، تنها يك تلنگر، يك اشاره، يك حرف كافيست تا فاصله تبخير شود!!!

amir

همشون رو نه!