کاش...

برويم ای يار، ای يگانه‌ی ِ من!
دست ِ مرا بگير!
سخن ِ من نه از درد ِ ايشان بود،
خود از دردی بود 
                    که ايشان‌اند!

اينان دردند و بود ِ خود را
نيازمند ِ جراحات به چرک اندر نشسته‌اند.

(ا. بامداد)

گذشته‌م رو که مرور می‌کنم، از بيش‌تر ِ خاطراتم احساس ِ شرم می‌کنم. تعجب می‌کنم که «عجب، چه‌طور من اين‌قدر نادون بودم؟!» حتا همين يک روز ِ پيش.

کاش می‌شد دست ِ هم رو بگيريم بريم از اين‌جا. بريم يه جای ِ دور ِ دور. اون شهری که سهراب می‌گه پشت ِ درياست. از اين خاک ِ غريب دور می‌شديم. از همه‌چيز تو اين‌جا خسته شدم. از سياست، از امتحان، از پروژه، از دويدن دنبال ِ نمره، از اين آدم‌ها، از اين‌همه عادت، از اين‌همه مزخرف. دنبال ِ چی هستيم ما؟ اين روزها که ميان و ميرن چه معنی‌ای دارن؟ چی‌کار داريم می‌کنيم؟ من که اين‌ها رو نمی‌خواستم... من که دنبال ِ چيز ِ ديگه‌ای بودم. چی شده که خودم رو به اين کارهای ِ احمقانه مشغول کردم؟ چرا جای ِ اصل و فرع عوض شده؟ هوم؟ تو بگو نازنين... چرا اين‌جوری شد؟ از کی اين‌جوری شد؟ اگه نمی‌شه رفت پشت ِ درياها، کاش لااقل می‌شد بشينيم و يه دل ِ سير با هم گريه کنيم. کاش...

/ 7 نظر / 3 بازدید
امیدوار

دوست من،رسيدن به پشت دريا ممکن نيست، نکته ی اساسی اينجاست اگه قراره به اونجا هم برسيم تنهايی نميشه.ما با همه ی اين مردم (روستايی، شهری، کم سواد و ...) بايد به آنجا برسيم.تنهايی اون شهر زیبا،فاقد هر گونه زیبایی خواهد بود.

eshraagh

هرجا رفتم ٬ برق چاقو رو سر ثانيه افتاد / خون آدما شتک زد روی پيراهن جلاد ...

amir

دقيقا دچار وضع تو شدم . ولی بر خلاف تو دليلش رو فهميدم . منم سرگرم چيزهای ديگه ای شدم . چون چیزی که دنبالش بودم رو به دست نیاوردم . چون شکست خوردم . فکر نکن بشينی گريه کنی فرقی می کنه . دیگه گريه کردنم مثل همون دنبال پروژّ و نمره و غيره دويدنه ...

amir

نه به آبی ها دل خواهم بست / نه به دريا / پريانی که سر از آب برون می آرند . هممون وقتی مي خواهيم قايقی بسازيم و بريم اين عهدارو می کنيم ولی افسوس ...

amir

اه ... هر چی می خوام از کنار اين نوشتت بگذرم دلم نمی ياد . آخه خيلی خوب نوشتيش

amir

اگه ديدی تعداد کامنت هايی که برای اين نوشتت می گذارم زياد شد تعجب نکن چون الان کل زندگيم توی همين چند تا جمله تو خلاصه شده

amir

تا به کی بايد رفت از دياری به دياری ديگر / نتوانم نتوانم جستن / هر زمان عشقی و ياری ديگر (‌فروغ ‌)