من و شعر، شعر و من

We never say
the words of the poem.
The poem tells us.

◊ از کتاب ِ «به من گوش سپار چنان که به باران»، اکتاويو پاز

/ 2 نظر / 3 بازدید
amir

اين دقيقا فرق يه شاعر با کسی که می خواهد به زور شعر بگه !

shima

داشتم پاگرد رو می ديدم . يه شعر از اکتاويو پاز ديدم اونم خيلی قشنگ بود . فکر کنم خونده باشی :‌می جويم بی آنکه بيابم - به تنهايی می نويسم - کسی اينجا نيست - روز فرو می اتفاد - سال فرو می افتد - من با لحظه سقوط می کنم .