از زندانی به زندانی ديگر


چه‌گونه می‌توان خود را
از طنابی که نیست
                           آویخت
یا خود را خلاص کرد
در دره‌ای که نیست
در هیچ سمت ِ خیابان

دیوارها مرا می‌برند
                          هر روز
از زندانی
             به زندانی دیگر

۲۳ مرداد ِ ۱۳۷۲
کنار ِ جاده‌ی ِ بنفش کودکی‌ام را دیدم
رؤیاهای ِ کاغذی‌ام (گزیده‌ی ِ شعرها)
شهاب مقربین

بی‌ربط: قبلاً فکر می‌کردم که خشونت ِ کلامی ِ جنسی فقط توسط ِ مردها علیه ِ زن‌ها به کار می‌ره. چند روز پیش به طرز ِ قبیحی (!) فهمیدم که این‌طور نیست.

/ 4 نظر / 3 بازدید
چريک

حالا تعريف کن ببينيم چی گفت!؟

ايمان

:)) در قباحتش همين بس که تا یک ساعت اعصابم خرد بود!

امير

زندگی خودش ريسمانی درازی است که مردی خود را با آن به دار می آويزد (‌برگرفته از شعر فروغ!)