چيزی بگوی

بابا من که غريبه نيستم. خُب يه چيزی بگو... دِ نذار گريه کنم. منُ نگاه کن. تو چشم‌هام نگاه کن. دست‌هام رو بگير...

اَه! اصلا ول‌اش کن. صميميت کيلو چنده! دست‌هام رو نگير. تو چشم‌هام هم نگاه نکن... بذار گريه کنم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

اين تيکه آخرش درسته ؟‌تو چشام نگاه -کن-