آه

یا مثلاً این هم بی‌مناسبت نیست:

محاق

به نو کردن ِ ماه  
                    بر بام شدم
با عقیق و سبزه و آینه.
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز ِ کبوتر ممنوع است.

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند
و گزمه‌گان به هیاهو شمشیر در پرنده‌گان نهادند.

ماه
برنیامد.

— ابراهیم در آتش، احمد شاملو

/ 2 نظر / 13 بازدید
امیر

اره خیلی مناسبه ! به نو کردن ماه بر بام شدم ... ماه برنیامد...