...

دوست ِ عزیز،

سلام! البته شاید واژه‌ی ِ «دوست» چندان مناسب نباشد. چون تو هم دوست ِ من بوده‌ای، و هم جای ِ برادر ِ نداشته‌ام. اوضاع در آن گوشه‌ی ِ دنیا چه‌طور است؟ این‌جا حال ِ ما بد نیست. هرچند، مدتی‌ست که خدای‌مان حرفی با ما نمی‌زند. از تو چه پنهان، خدای ِ شما دروغ‌گو از آب درآمد. وعده‌ای که داده بودی پوچ و توخالی بود. نمی‌دانم اشکال ِ کار از ما بود یا از خدایان‌مان... تو چه فکر می‌کنی؟ به نظرت راهی برای ِ بیرون آمدن از این گندی که بالا آوردیم هست؟ از این خدایان کسی هست که کمک‌مان کند؟

منتظر ِ پاسخت هستم،
ش. ق.

/ 0 نظر / 6 بازدید