بدون ِ شرح

کارگزاران: رئیس‌جمهور یک روز پس از آنکه خواستار جشن گرفتن به دلیل بحران اقتصادی غرب شد با ارسال نامه‌ای به اساتید دانشگاهی و علمای اقتصادی حوزوی، از آنها برای برون رفت از تبعات این بحران استمداد طلبید.

کارگزاران: مسوولان ایرانی در برابر بحران جهانی اقتصاد دو نوع واکنش نشان دادند؛‌ عده‌ای اظهار خوشحالی کردند و از «گوشمالی الهی» و معجزه سخن گفتند، اما برخی دیگر آن را هشدارآمیز دانستند. شما از کدام دیدگاه دفاع می‌کنید؟
محمد هاشمی: اگر کسی با جوامع غربی آشنایی داشته باشد، می‌داند که اقشار گوناگونی از نظر درآمدی در کشورهای غربی زندگی می‌کنند. شبیه همین تقسیم‌بندی که در کشورمان داریم و می‌گوییم «دهک» اول تا دهم، در غرب نیز وجود دارد. در بحران اقتصادی که الان به‌وجود آمده است، کسانی که متضرر می‌شوند، دهک‌های پایین جوامع غربی هستند. بنابراین حاصل این بحران در غرب این است که فقیر، فقیرتر می‌شود. حالا اگر در جامعه ما کسانی برای اینکه فقیری در هر جای دنیا فقیرتر شود، خوشحال می‌شوند، خب این یک نوع نگاه به شمار می‌رود. اما در ادبیات ما بیت زیبایی به چشم می‌خورد مبنی‌بر اینکه «تو کز محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدمی».

/ 2 نظر / 18 بازدید
گاو مشتی حسن

بابا اینا که از محنت دیگران بی غم نیستند. اینا یه درجه بد تر اند. اینا از محنت دیگران خوشحال اند!

احمد

هر کس به اندازه ی فهمش حرف می زنه.