متهم: خودم

فرصتش شايد پيش نيايد
که با لبخندی بر لب
احوالت را بپرسم.
ممکن است نتوانيم در چشمان ِ هم نگاه کنيم،
برای ِ روزها حتا ـــ
نوبت هرگز به عاشقی نمی‌رسد
کارهای ِ «مهم» ِ دنيا فراوانند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
venus

az neveshteye motahamet kheyli khosham omad jomalate digehi ham ke neveshte bodi kheyli khob bodan torshi nakhori ye chizi mishi neveshteye shamlo ro ham kamel khondam jaleb v ziba bod to ye kalam veb site jalebi dari

amir

گر به همه عمر خويش / با تو برآرم دمی / حاصل عمر آن دم است / باقی ايام رفت !