انتخاب

بعضی‌ها فکر می‌کنن مجبورند، پس مجبورند. بعضی‌ها هم فکر می‌کنن مختارند، پس مختارند. نزاع بر سر ِ «جبر» و «اختيار» بيهوده‌ست. خدا «انتخاب» بين ِ اين دو رو به عهده‌ی ِ خودمون گذاشته.

“All we are, is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become.” -- Buddha

(عکس: صحنه‌ای از فيلم ِ سکس و فلسفه، از محسن مخملباف)

/ 0 نظر / 3 بازدید