قدرت در دست ِ کندذهن‌ها

اعتراض به نقض ِ حقوق ِ زنان امری انسانی‌ست، نه زنانه. پليس‌هايی که امروز من را از اين تجمع اخراج کردند، موضوع ِ به اين سادگی را درک نمی‌کردند.

نکته: چی می‌گی بابا؟! وزير و وکيل ِ مملکت ول‌معطل‌اند، پليس که...

/ 1 نظر / 3 بازدید
احمد

سلام ايمان جان چيزی به روز سرنوشتمون نرسيده هنوز آتش بس شروع نشده! برای احقاق حقمون بنويس! راستی جات خالی ديشب با حميد و بشير داشتيم ميدون شهرک رو شخم می زديم.