يادآوری

ياشار قاجار و عابد توانچه و مانا نيستانی و رامين جهانبگلو هنوز تو زندانن، و خيلی‌های ِ ديگه که من نمی‌شناسم يا يادم نيست. اين رو می‌نويسم که يادم نره، که يادمون نره. به بندمون کشيدن و دم نزديم... يادمون نره...

اين رو هم بخونيد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
Shaahin

اعتصاب غذا کردن ...

امير

يادمون نمی ره ... ولی نمی دونم با اين ياد نرفتن هامون کجا رو فتح کرديم ... و چه فرقی داريم با کسی که يادش ميره .