نام‌ها

من نام‌ها را بر ديوار حک می‌کنم
اما فقط تويی که راز ِ هر نام را می‌دانی
تنها تويی که راز ِ نويسنده‌ی ِ نام‌ها را می‌دانی.

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

ياد اين افتادم :‌ http://home.primus.ca/~riedemann/lyrics/sand.html