مسيح ِ مصلوب

تنها
خسته
آبروی ِ زمين...
تو رهاترينی!

زنجيرسازان را در بند کردی و
حکمت ِ سجده بر آدم را به ابليس آموختی.
گناه ِ وادادگی ِ ما را
    ـــ ای مسيح ِ مصلوب! ـــ
يک‌تنه تاوان پس دادی.

تنهامان مگذار،
تو را به قلمت قسم،
بمان!

(طرح از نيک‌آهنگ کوثر)

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

يک تنه تاوان پس داد ...