غم که اول و آخر نداره

چرا معطلی؟ گیتار بزن دختر، گیتار بزن!

/ 3 نظر / 9 بازدید
امير

اگه می گفتی پيانو يه چيزی برات می زدم . ولی گيتار شرمنده!!

امير

خيلی بی مزه بود - می دونم ! می دونم که از من نخواستی گيتار بزنم.

ايمان

پيانو رو که خودم هم می‌تونم D-: