از کنار ِ هم می‌گذريم... سريع

زندگی ِ روزمره‌ی ِ همگانی ِ ناامن ِ مؤدبانه‌ی ِ ممکن ِ بی‌شرف

همگان از شرم سر ِ خود را پایین افکنده‌اند،
سریع از هم می‌گذرند
چشم‌در‌چشم نشوند

... در جنگی که فاتحی ندارد

ناامنی ِ زندگی ِ روزمره

پشت ِ لبخندهای ِ مؤدبانه
نوعی بی‌تفاوتی دیدن

عشق، ترس از مرگ یا درد ِ ناشی از سوزن در بین ِ همه مشترک است.
کسی برای زندگی ایده‌ای دارد؟

خدایان می‌شود باشند یا نه...
اما آدمی وقتی بی‌شرف شد، همه چیز ممکن است.

سارا محمدی

● نکته: کسی که خودش هم حرف‌های ِ خودش رو باور نمی‌کنه، چی می‌شه به‌اش گفت؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
پانی

در جنگی که فاتحی ندارد...هيچ فاتحی ندارد...

amir

هيچي!(می دونم استفهام انکاری بود!)