تو ديگه چرا؟!

می‌گن نياز ِ ديگران به آدم، نعمتيه که خدا در اختيار ِ انسان قرار داده تا نهايت ِ استفاده رو بکنه و گوهر ِ انسانی ِ خودش رو نشون بده. اما من اين نعمت رو درک نمی‌کنم. چی‌کار بايد کرد وقتی کسی به‌ات نياز داره و تو چيزی نداری که به‌اش عرضه کنی؟! اگه دست ِ خالی ِ من رو می‌ديدن باز هم رو می‌آوردن به‌ام؟ چه‌قدر آدم بايد شرمنده بشه؟

آهای خدا! آخه اين چه‌جورشه؟ امتحانه؟ چه فايده‌ای توش هست؟ اين بار سنگينه... به بد کسی سپردی‌ش. اگه اوضاع يه جور ِ ديگه بود شايد می‌شد. ولی آخه... خودت که به‌تر می‌دونی. می‌دونی که اين آدم ِ هميشه‌خوش چی تو دل‌اش می‌گذره. تو ديگه مثل ِ بقيه چرا باورت شده؟!

خدا! تو چرا باورت شده؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
حامد

همـه کـس طالب يارند چه هشيار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت سر تـسـليم مـن و خـشـت در ميکده‌ها مدعي گر نکـند فهم سخن گو سر و خـشـت نااميدم مـکـن از سابـقـه لـطـف ازل تو پس پرده چه داني که که خوب است و که زشت

shima

حتما چيزی که لازم بوده داشته باشی رو داری که کسی نيازش رو پيش تو آورده ! شايد خوب نگشتی ...