تکرار يک پديده‌ی نامکرر: تو، تو، و باز هم تو

به دنبال ِ رمز ِ تواَم
تا تو رمزگشايی‌ام کنی.

نام‌ات را شب و روز تکرار می‌کنم
تا نام‌ام را از ياد نبری.

/ 3 نظر / 3 بازدید
amir

/Time, sometimes the time just slips away And your left with yesterday/ /Left with the memories /I, I'll always think of you and smile And be happy for the time/ I had you with me/ Though we go our seperate ways/ /I won't forget so don't forget The memories we made/ by liann rimes

پانته آ

می نویسم نامت را..، می نویسم نامت را..، می نویسم نامت را..، و می گذرند آرام، خط ها و صفحه ها و دفتر ها....