هدف

”شخصی از پيکاسو پرسيد: هدف از نقاشی‌های ِ شما چی‌ست؟ او پاسخ داد: چرا به باغ نمی‌رويد و از گل ِ سرخ نمی‌پرسيد «هدف ِ تو چی‌ست»؟!“

– اوشو، به نقل از کتاب ِ «بازدگری ِ ماتريکس»، گردآوری‌شده توسط ِ سارا صفاتی و فرهاد ارکانی

/ 2 نظر / 4 بازدید
amir

خوب البته يک تفاوت خیلی کوچک بين نقاشی های پيکاسو و گل سرخ وجود دارد ... اينکه گل سرخ قشنگه ولی نقاشی های پيکاسو نه ! البته می دونم که الان ميگی خوب اين نظر تو ... پس حرفم رو تصحيح می کنم . گل سرخ به چشم همه قشنگه ولی نقاشی های پيکاسو نه . البته گفتم که تفاوت خيلی کوچيکيه!

amir

منظورت اين بود که پرسيدن از هدف هر دوتاشون کار مسخره ايه چون يا هدفشون بودنشونه ... يا هدفشون برای خودشون اهميت داره و لازم نيست به بقيه توضيحی بدن ! یه جوری نوشتم انگار دارم برای کودکان زير دو سال توضيح می دهنم!