پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

آه ای يقين ِ يافته، بازت نمی‌نهم!

ماهی من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب ِ من                           اين‌گونه                                     گرم و سُرخ:احساس می‌کنمدر بدترين دقايق ِ اين شام ِ مرگ‌زایچندين هزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید