پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

سلام ِ ما را به موتسارت برسان، تو هم مثل ِ او اهل ِ اين‌جا نبودی

این ویولونپوپیتربدون ِ تواین نقاشی‌هاکتاب‌هااین...این اتاقاین خانه بدون ِ توآدم‌هااین دنیا بدون ِ تو...دیگر هیچ چیز مثل ِ قبل نیست. ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید