High Hopes

گفتم فقط دو تا آرزو دارم: عشق، و مرگ.

/ 4 نظر / 12 بازدید
ایمان

حقیقتاً دست ِ شما درد نکنه! بلادرنگ زندگی به کامم شیرین شد.

امير

آنگاه که ضربه های تيشه زندگی را بر ريشه آرزوهايت احساس می کنی به خاطر بياور که زيبايی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است ...