نشد

دوست دارم چيزی بنويسم اين‌جا... ولی نمی‌شه.

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

يعنی واقعا روی باد هم نميشه حرفهای دلتو بنويسی؟ حتی وقتی سر و صدای اطراف صداتو طوری تو خودش گم می کنه که انگار کلمه ای نگفتی باز هم نمی تونی فرياد بزنی ؟؟؟