شناختن توانستن است

”برای ِ کسی که چيزی می‌طلبد و در پی ِ چيزی‌ست، جهان خاموش نيست. به‌تر آن است که آدمی راه ِ خويش را بسپرد. انسان هرچه را بشناسد می‌تواند به آن دست يابد.“

– فاوست، يوهان ولفگانگ فون گوته، اسدالله مبشری

می‌گن خواستن توانستنه، اما گوته چيز ِ ديگه‌ای می‌گه.

/ 4 نظر / 3 بازدید
میلاد

جمله زیبایی بود. ممنون!

amir

ياد کيمياگر افتادم که همه چيز دست به دست هم داده بود تا چوپانه به افسانه شخصيش برسه... راستی مگه گوته هم همين رو نگفته ؟‌ منظورت رو نفهميدم . آهان ُ يعنی فقط چيزهايی رو که می شناسيم می تونيم به دست بياوريم ؟

مرد مصلوب

دير زمانی است که چيزی را ميشناسم ولی به ست نداده ام و هر انچه نيز داشتم از کف دادم چه کنم؟