می‌خواهم بشنوم

در تاريکی
امشب من با خدا هم‌نشين بودم،
خود ِ خود ِ خدا.
می‌گفتم و گوش می‌کرد
نمی‌گفتم اما می‌فهميد.
دست‌ام را گرفت
و راه را نشان‌ام داد.

با تو حرف دارم
با تو سال‌ها حرف دارم.
اما،
حالا می‌خواهم بشنوم
سال‌ها می‌خواهم گوش کنم؛
به تو
به جهان.
می‌خواهم خدا را گوش کنم.

چه‌قدر قشنگه وقتی «ايمان» پيدا می‌کنی به چيزی؛ وقتی به کمک ِ يه دوست چيزی رو «کشف» می‌کنی که کس ِ ديگه نمی‌فهمه؛ وقتی يه حقيقتی خودش رو به‌ات «نشون» می‌ده؛ وقتی هر اتفاقی که می‌افته برات «معنی‌دار»ه؛ وقتی «جهان» با تو حرف می‌زنه... وقتی جهان با تو حرف می‌زنه... چشم‌هات رو ببند. گوش کن! دقيق‌تر. باز هم دقيق‌تر. خوب گوش کن!

گر سر ِ هر موی ِ من گردد زبان / شکرهای ِ تو نيايد در بيان (مولانا)

نه هر سرگردانی گم‌گشته‌ست (جان ر. ر. تالکين)

/ 2 نظر / 4 بازدید
Leyla

رزم آور نور در آغاز عزيمت راه را باز می شناسد. هر سنگ ـ هرخم خوشامدش می گويد.با کوهها و رود ها يگانه می شود ـ اندکی از روح خويش را در هر گياه ـ جانور و پرنده ی کشتزار می يابد. آن گاه ياری و نشانه های خدا را می پذيرد.می خواهد افسانه ی شخصی اش او را در مسير رسالتی براند که زندگی برای او در نظر دارد...

amir

ياد کيمياگر افتادم :‌He could see that not the deserts,nor the winds,nor the sun , nor people knew why they had been created . but that the hand had a reason for all of this ,and that only the hand could perform miracles , or transform teh sea into a desert or a man into the wind .because only the hand understood that it was a larger design that had moved the universe to teh point at which 6 days of creation had evolved into a Master Work.